Beeldbrieven
maken

beeld_brieven

Beeldbrieven
maken

= VOL

In de workshop Beeldbrieven maken leer je een manier van schriftelijke communicatie die begrepen en gewaardeerd wordt door zowel hoog- als laaggeletterden. Lees hieronder meer over de inhoud en over beeldbriefexperts Job Leene en Hugo de Pagter.

Inhoud van de workshop Beeldbrieven maken:

Hoe geef je praktisch invulling aan de vraag naar inclusieve, schriftelijke communicatie? En hoe geef je dit dusdanig vorm dat deze begrepen en gewaardeerd wordt door zowel hoog- als laaggeletterden? Je leert het in de workshop Beeldbrieven maken. In deze sessie gaan deelnemers met voorbeeldteksten (in groepjes) aan de slag om hier een beeldbrief van te maken. De concepten worden besproken en van feedback voorzien.

Overheden moeten vanwege nieuwe Europese wetgeving aan steeds hogere eisen van toegankelijkheid voldoen. Niet alleen websites, ook ‘burgerbrieven’ moeten veel eenvoudiger worden. Voor de gemeente Rotterdam werden, in nauwe samenwerking met de doelgroep, zogeheten beeldbrieven ontwikkeld.

Deze brieven dragen aantoonbaar bij aan beter begrepen communicatie door: eenvoudige en logisch manier van opbouwen, duidelijk en functioneel beeld  en een doordacht ontwerp van een brief of folder. Dat zorgt onder meer voor betere en snellere respons en een sterk teruglopend aantal vragen.

Voor het concept van deze beeldbrieven bestaat grote belangstelling, ook vanuit het buitenland. Het is één van de ondersteunde projecten in het Europese project Like!, dat innovatie bevordert in de publieke dienstverlening. Job Leene en Hugo de Pagter verzorgden eerder workshops over dit onderwerp op uitnodiging van gemeenten in België en Nederland.

Over Job Leene en Hugo de Pagter

Job is oprichter van Leene Communicatie en samen met partners Steffart Buijs en Peter van Apeldoorn directeur/eigenaar van het bureau. Als ‘vliegende keep’ is hij betrokken bij tal van opdrachten en opdrachtgevers, het liefst in een combinatierol van tekstschrijver en adviseur. Zijn favoriete vraag: wat wil je nu aan wie vertellen en wat kan diegene daar dan mee?

Hugo is eigenaar van Pony Design Club, een Rotterdams ontwerpbureau voor identiteit en visuele communicatie. Met een slagvaardig team werkt hij voor overheid, culturele en commerciële opdrachtgevers. Pony Design Club legt de lat graag hoog en bedenkt oplossingen die het verwachte antwoord overstijgen.

Hugo_de_Pagter

Kun je niet wachten tot Het Taalcongres en wil je snel nieuwe vaardigheden leren? Bekijk onze trainingsagenda.